Det er nå kun 1 database
database Mandal MSSQL300132
tabeller
  tblFilm
 • FilmID Id.sp. int
 • FilmTittel nvarchar(100)
 • SjangerID int
 • Arstall nchar(10)
 • FilmKommentar nvarchar(MAX)
 • Regissor nvarchar(50)
  tblSjanger
 • SjangerIDId.sp. int
 • Sjanger nvarchar(50)
  tblPublikum
 • PublikumID Id.sp. int
 • Publikum nvarchar(50)
  tblPublikumFilm
 • PublikumFilmIDId.sp. int
 • PublikumID int
 • FilmID int
 • TerningKast nchar(10)
 • Kommentar nvarchar(MAX)
ConnectionString:
connMandal
database Mandal forts..
  tblMedlem
 • MedlemID Id.sp. int
 • MedlemFornavn nvarchar(50)
 • MedlemEtternavn nvarchar(50)
 • MedlemAdresse nvarchar(50)
 • MedlemPostNr nchar(10)
 • Epost nvarchar(50)
 • Mobil nchar(15)
  tblArtikkel
 • ArtikkelID Id.sp. int
 • Artikkel nvarchar(50)
 • Pris float
 • Dato date
  tblHobbyArtikkel
 • HobbyArtikkelID Id.sp. int
 • HobbyID int
 • ArtikkelID int
 • MedlemID int
 • Dato date
 • Antall int
database Mandal forts..
  tblKunde
 • KundeID Id.sp. int
 • KundeNavn nvarchar(50)
 • KundeAdresse nvarchar(50)
 • KundePostNr nvarchar(10)
 • KundeEpost nvarchar(50)
 • KundeTelefon nvarchar(15)
 • KundeKontaktPerson nvarchar(50)
  tblPoststed
 • PostNr nchar(10)
 • Poststed nvarchar(50)
  tblVare
 • VareID Id.sp. int
 • VareNr nvarchar(50)
 • VareNavn nvarchar(50)
 • VarePris float
 • Beskrivelse nvarchar(MAX)
 • Bilde nvarchar(50)
  tblVareLinjer
 • VareLinjeID Id.sp. int
 • VareNr nvarchar(50)
 • Antall int
 • KundeID int
 • Dato date
 • FakturaID int
database Mandal forts..
  tblLag
 • LagID Id.sp. int
 • LagNavn nvarchar(50)
 • LagLeder nvarchar(50)
  tblMedlem
 • MedlemID Id.sp. int
 • MedlemFornavn nvarchar(50)
 • MedlemEtternavn nvarchar(50)
 • MedlemAdresse nvarchar(50)
 • MedlemEpost nvarchar(50)
 • PostNr nchar(10)
 • MedlemMobil nchar(15)
 • Fodt date
  tblMedlemLag
 • MedlemLagID Id.sp. int
 • MedlemID int
 • LagID int
 • Dato date
MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 2017  © Reidar og Eva