Database

Hva er en database??

En database er en samling med data som kan bearbeides for å hente ut den informasjonen vi ønsker.

Vi må først lage en god modell over den problemstillingen vi har slik at vi kan få lagd en database som korrekt og hvor data ikke blir dobbeltlagret og gir feil informasjon.

Når vi har tegnet opp datamodellen med entiteter (tabeller) og felter kan vi gå igang og lage denne i visual studio. Vi må først sette navn på databasen før vi lager de tabellene vi ønsker.

Det er viktig å huske på primærnøkkel på hver tabell og sette autonummer på nøkkelfeltet dersom vi skal ha det. I tillegg må vi huske på å justere de øvrige feltene mht datatyper.

Når vi har lagd tabellene kan vi lage et view. Dette viser sammenhengen mellom tabellene og her kan vi også se dataene når vi har lagt de inn i tabellene.

Databasen kopieres inn i mappa på hjemmesiden (2 filer) for å brukes der til registrering på web. Her kan vi lage oversikt over tabellene, registrere eller endre data og få ut den informasjonen som er ønskelig.