Informasjonsteknologi 1 er et fem timers fag hvor vi jobber med bilder, lyd, hjemmeside, database og teori.

Jeg har lagd denne siden for å vise litt av det som vi gjør og hvordan resultatet kan bli. Designet på siden kunne helt klart vært annerledes, men nå er dette oppsettet valgt, da vi jobber endel med dette i timene.

Siden er under utvikling.....................hele tiden:)