Skrova  

© Reidar 2017
Du skal lage en presentasjon for kommunen Skrova. Presentasjonen skal dreie seg om at kommunen vil ha flere turister til å besøke kommunen under skreifisket.
Du skal lage denne presentasjonen som skal bestå av følgende element.
 Video
 bilder
 kart
 tekst
 lyd
 liten animasjon.
Den ene delen skal bestå av video og bilder satt sammen.
Den andre skal vise skrei animasjon.
Den tredje delen skal vise bilde og kart over øyværet.
Den fjerde delen skal vise hvordan du kommer deg til øyværet.
Du skal legge vekt på farge og form.
Lyd kan være bakgrunnsmusikk, prating eller andre lydeffekter som er relevante for denne presentasjonen.
Produktet ditt skal legges fortløpende ut på siden din, slik at det kan vurderes og evalueres underveis.
I menyen din lager du et nytt menypunkt som heter Skrova. Det skal se ut som det gjør i min meny.

Presentasjon skal vare ca. 1 minutt