Array legg til elementer
© Reidar 2017

Array Legge til verdier fra input elementer