Array legg til et element
© Reidar 2017

Array Legge til verdi fra et input element