Funksjon med parameter  

<script>
function hurra(navn) {
document.write("<p><h3>Hurra for deg, " + navn + "!</h3></p>" );
}
hurra("Reidar"); //setter igang funksjonen
</script>