Lese fra XML-fil  

Klikk på knappen for å lese fra filen