Sette igang funksjon  

<script>
function hurra() {
document.write("<h3>Hurra for deg!</h3>");
}
hurra(); //setter igang funksjonen
</script>