Betingelser

Sammenlignings-operator   Forklaring
===   er helt lik (verdi og datatype)
!==   er ikke helt lik (verdi og datatype)
>   er større enn
<   er mindre enn
<=   er mindre eller lik
>=   er større eller lik