Addisjon  

© Reidar 2016

Klikk på knappen for å legge sammen de to talleneTall 1:
Tall 2:


<p>Klikk på knappen for å legge sammen de to tallene</p>
<button onclick="minAddisjon()">Legg sammen</button>
<br />
<br />
Tall 1:
<input type="text" id="tall1" name="tall1" class="tall"><br />
Tall 2:
<input type="text" id="tall2" name="tall2" class="tall">
<p id="svar"></p>
<script>
function minAddisjon() {
var x = parseFloat(document.getElementById("tall1").value);
var y = parseFloat(document.getElementById("tall2").value);
var z = x + y;
document.getElementById("svar").innerHTML = z;
}
</script>