Pris på båtplass  

© Reidar 2016

Beregning

Klikk på knappen for å beregne pris på båtplassenBredde m  

 

Oppgaven

a)
Båtplassene leies ut i 2m, 2,5m, 3m, 3,5m og 4 m bredde.
Prisen pr. m bredde er 1500 kr.
Du skal lage en kalkulator som beregner prisen når bredden varierer.

Tips! Bruk bmi-kalkulatoren som utgangspunkt.

b)
Når bredden overstiger 3.5m må du betale et tillegg på 1000 kr.
Ta det med i beregningen.
Tips2! "Oppgi bredde i m" kalles for placeholder!

Vurderingskriterier

For å få karakteren 6 må du ha:
toppen med font, meny-knapp og logo til høyre
Div1 og Div4 må være på plass. (Div1 er den første og Div4 er den siste med bilde.)
Oppgaveteksten (Div2) og Vurderingskriterier (Div3) skal ikke være med i besvarelsen din.
Prisen må stemme for alle breddene, også 4m.
Svaret skal oppgis med 2 desimaler.

Knappen må skifte farge ved hover og også vise pointer ved hover.
Siden skal publiseres på nett og hete BatplassPris.html

Den skal ligge under "Matematikk" i menyen din og hete "Pris på båtplass"

Bilde av båtplass

Båtplass Her henter du bildet