<p>Klikk på knappen for å multiplisere</p>
<button onclick="minMultiplikasjon()">Multipliser</button>
<br />
<br />
Tall 1:
<input type="text" id="tall1" name="tall1" class="tall"><br />
Tall 2:
<input type="text" id="tall2" name="tall2" class="tall">
<p id="svar"></p>
<script>
function minMultiplikasjon() {
var x = parseFloat(document.getElementById("tall1").value);
var y = parseFloat(document.getElementById("tall2").value);
var z = x * y;
document.getElementById("svar").innerHTML = z;
}
</script>