Publisere data på nettet

Her ser du hvordan du kan bytte fra en lokal database til en server på nettet.
Vårt eksempel viser hvordan du bytter fra den lokale databasefilen film.mdf til en tilsvarende databasefil på nettet. Husk at alle tabeller og view samt feltnavn og type datafelt må være like i din lokale database og den på nettet. Gå nøye gjennom tabellene og viewene for å sjekke dette.

Når du oppretter en sqldatakilde må du bruke følgende connection string.  ConnectionString for databasene er
Se i menyen under punkt
Database - SQL-Databaser
connFilm
connHobby
connKunde
connMedlem
connMusikkOpprett databasen i App_Data-mappen på din lokale pc og kall den film.mdf.
Lag tabellene og feltene slik det er sagt i SQL-databaser. Når du da lager et gridview eller et formview
kaller du connectionstringen for connFilm.
MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 2017  © Reidar og Eva