Opplæringsvideoer fordelt etter emne(program)
SQL-database
Se under Database og SQL-databaser
(Krever passord)


MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 2017  © Reidar og Eva